CTM Lyng AB/AS och Rutab AB gör gemensam sak i Sverige

 

CTM Lyng AB har de senaste tre åren omstrukturerat den verksamhet som tidigare bedrivits i Enöque Svenska AB och Wendler Cellite AB. Ett antal produkt- och affärsområden har avyttrats och investeringar har genomförts för att skapa starka marknadspositioner inom utomhusbelysning, arbetsbelysning och installationsmateriel där det sistnämnda är en representation av CTM Lyng AS egenproducerade och egenutvecklade sortiment för den svenska marknaden.

Under denna period har samtliga affärsområden lyckats väl med att skapa en grundposition att bygga vidare från.

Efter en strategisk bedömning har det beslutats att CTM Lyng ABs affärsområden Installation, Arbetsbelysning och Utomhusbelysning efter 1 juli kommer att bedrivas inom ramen för Rutab ABs verksamhet i Sverige. Detta för att optimera marknadsbearbetningen för både Rutab AB och CTM Lyng-koncernen.

CTM Lyng ABs affärsområde Installation kommer att bli en integrerad del av Rutab ABs affärsområde Installation vilket möjliggör en än starkare bearbetning av installations- och grossistmarknaden. Rutab AB får genom denna integration även en existerande specialiserad bearbetning av svenska kommuner med CTM Lyng ABs Trygghetssortiment.

Utomhusbelysning kommer även framöver att bedrivas som ett separat affärsområde under varumärket Wendler medan Arbetsbelysning även fortsatt kommer att marknadsföras under varumärket Cellite.

 

CTM Lyng AB, CTM Lyng AS och Rutab AB ingår i Energy Products, en affärsenhet i Addtech Nordic AB. Addtech är en börsnoterad industrikoncern.

 

Frågor besvaras av:

Sonny Mirborn, VD CTM Lyng AB

08-22 01 31, sonny.mirborn@addtech.com

 

 

 

 

 

Om oss

Kontakta oss

CTM Lyng AB är marknadsledande partner inom flertal produktsegment som Välfärdsteknologi, Belysning och

Elinstallationsprodukter.

Adress: Malmskillnadsgatan 45

Postnr: 111 38

Ort: Stockholm

 

Telefon: 08-22 01 31

e-post: info@ctmlyng.se

© 2016 Copyright by CTM Lyng AB. All Rights Reserved.

a part of Addtech group